B6. Gemensam verksamhetsutveckling - från samtal till framgångsrik samverkan

Tillsammans utvecklar sex kommuner i Skaraborg verksamheterna inom vård, omsorg och socialtjänst. Samarbetet har sitt ursprung i gemensam IT-infrastruktur. Nu sker samverkan ur ett verksamhetsperspektiv. I Västerbotten arbetar 14 kommuner tillsammans för gemensam utveckling av digitala tjänster. Nio Kommuner i Västernorrland skapar både nytta för invånare och effektivare verksamhet genom nya digitala tjänster i digitaliseringsprojektet esamverkan.nu.

Samverkan innebär möjligheter OCH utmaningar för deltagande kommuner. Gemensamma tjänster kräver gemensamt förändrade arbetssätt. Verksamhetsutveckling och kommunikation är nyckelord i arbetet när varje kommun själva tar ansvaret för den digitala transformationen.

På detta seminariet får du svar på hur man kan arbeta för att nå ökad produktivitet genom samverkan. Hur framgångsfaktorer och utmaningar kan hanteras.

Spår B. Spridning och samverkan

I detta spår kommer vi visa förändringsarbeten och lösningar som du med stolthet kan stjäla och ta med dig hem. Förändringsarbeten har bedrivits för att bygga bort hinder samt möjliggöra utveckling och produktivitet. Här ges även möjligheter att lärsa sig mer om samarbetsmöjligheter i den nya kommunallagen samt en djupdykning i några framgångssagor på Dela Digitalt.

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Medarrangörer

Logotype Västkom
Logotype Göteborgs stad
Logotype Västra Götalandsregionen
Logotype Vinnova
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotype eSam

Mediepartner

Logotype Dagens Samhälle