D5. Är era e-tjänster redo? Nu vill nya och utländska e-legitimationer in

Nu finns nya svenska kvalitetsmärkta e-legitimationer och den 29 september smäller det! Då måste era e-tjänster även tillåta utländska e-legitimationer. Vi berättar om hur ni klarar eIDAS-förordningens lagkrav om elektronisk identifiering. Juridiskt, tekniskt och i verksamheten.

Nu finns också vår nya webbplats om e-legitimation riktad till privatpersoner. Hör mer om den och besök vår monter 38 för en demo!

Spår D. Grundläggande förutsättning för digital utveckling

Invånarna förväntar sig ett samspel inom offentlig sektor. Invånaren vill slippa koordinera sina uppgifter mellan olika instanser. En uppgift, en gång, det ska räcka! Utveckling behöver ske av grundläggande digitala förutsättningar. Under detta spår visar vi lösningar och pågående arbeten inom arkitektur, juridik och interoperabilitet.

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Medarrangörer

Logotype Västkom
Logotype Göteborgs stad
Logotype Västra Götalandsregionen
Logotype Vinnova
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotype eSam

Mediepartner

Logotype Dagens Samhälle