E4. Det datadrivna samhället

Hur kan det offentliga bli bättre på att ge och få data från medborgare och andra aktörer för att tillsammans med andra förbättra samhället? Vilka synsätt behövs förändras för att framgångsrikt driva en öppen förvaltning?

Under detta seminarium får vi fakta och diskussion om utmaningar och möjligheter med öppen data och exempel på datadriven utveckling i framkant.

Spår E. Det offentliga rummet

Människors vanor, beteenden och förväntningar förändras i en digital värld och det påverkar offentlig verksamhet. Invånare, föreningar, företag, akademi, med flera kan bli medskapare till offentlig service. Här visar vi goda exempel som gjorts, men fördjupar oss också i modeller om hur vi på bästa sätt kan dra nytta av våra olikheter när vi strävar åt samma mål.

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Medarrangörer

Logotype Västkom
Logotype Göteborgs stad
Logotype Västra Götalandsregionen
Logotype Vinnova
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotype eSam

Mediepartner

Logotype Dagens Samhälle