A4. Trendspaning - eller när du inte behöver en snabbare häst

Vilka är framtidens behov och utmaningar? Hur kan vi bäst utveckla vår service och våra tjänster så att de inte är passé redan när de lanseras? En trend börjar ofta med en tanke, en idé eller ett beteende som accepteras av fler och fler människor. Genom systematisk omvärldsbevakning och trendspaning skapar vi bra planeringsunderlag där vi kan fatta beslut utifrån människors behov, nu och i framtiden.

Christina Ceder arbetar som omvärldsanalytiker på förvaltningen för konsument- och medborgarservice. Christina kommer närmast från Kantar Sifo där hon arbetade med marknadsanalys för ett flertal olika kunder inom industri- och tjänstesektorn. I nuvarande roll arbetar Christina med att etablera, utveckla och driva trendspaning, omvärldsbevaknings- och medborgaranalys.

Under seminariet berättar vi kort om några av de trender som vi har identifierat, om hur gamification och gigonomics påverkar ungas framtida behov. Eller om de kravställande femtiotalisterna som lever livet hela livet, hur ser deras framtida behov ut? Vi berättar om metoden och hur vi kontinuerligt jobbar med den.

Spår A. Ledarskap och förändring

Undrar du över vilket ledarskap som krävs i framtidens offentliga organisationer? I detta spår visar vi på hur du kan arbeta framgångsrikt med förändringsledning och hur du ser till att rätt kompetens finns i organisationen. Hur blir vi bättre på att skapa effekter av digital initiativ och investeringar?

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Medarrangörer

Logotype Västkom
Logotype Göteborgs stad
Logotype Västra Götalandsregionen
Logotype Vinnova
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotype eSam

Mediepartner

Logotype Dagens Samhälle