F3. OECD-studie av datadriven förvaltning

På inbjudan av regeringen genomförde OECD under senhösten 2017 en studie om hur vi kan ta tillfånga potentialen i en öppen och datadriven förvaltning i Sverige.

I arbetet med studien träffade representanter för OECD olika offentliga aktörer för att ta del av deras arbete. Här berättar Arturo Riveraperez från OECD om bakgrunden till granskningen och preliminära slutsatser inför kommande rapport i slutet av maj. Du får också veta mer om pågående arbete med ”Recommendation on enhanced data access and re-use” där man i mars genomförde en workshop med representanter för det svenska ekosystemet för öppna data och datadriven innovation.

Spår F. Smartare välfärd - ledning i en digital värld

Offentlig sektor står inför stora utmaningar. Vi behöver bli bättre på att använda digitaliseringens möjligheter för att möta invånarnas behov. Effektivare arbetssätt bör skapas och kostnaderna minskas. Under detta spår kommer vi att fördjupa oss i initiativ för att skapa framtidens skola, vård och omsorg. Vi kommer också höra röster från politiker och tjänstemän om hur de ser på utvecklingen och hur vi skapar en smartare välfärd.

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Medarrangörer

Logotype Västkom
Logotype Göteborgs stad
Logotype Västra Götalandsregionen
Logotype Vinnova
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotype eSam

Mediepartner

Logotype Dagens Samhälle