A3. Hur leder man för en smartare välfärd?

Ledarskap för en smartare välfärd kräver mod och välgrundande beslut. Hör två ledare berätta om sina arbeten och upplevelser. Moderator är Thomas Jungbäck, Västkom.

  • Hur driver man digitaliseringsfrågor i en föränderlig omvärld?
  • Hur kan man identifiera, beskriva och sprida vad som möjliggör utveckling, och vad som kan stå i vägen?
  • Hur hanterar man som ledare de frågor som uppkommer?

Spår A. Ledarskap och förändring

Undrar du över vilket ledarskap som krävs i framtidens offentliga organisationer? I detta spår visar vi på hur du kan arbeta framgångsrikt med förändringsledning och hur du ser till att rätt kompetens finns i organisationen. Hur blir vi bättre på att skapa effekter av digital initiativ och investeringar?

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Medarrangörer

Logotype Västkom
Logotype Göteborgs stad
Logotype Västra Götalandsregionen
Logotype Vinnova
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotype eSam

Mediepartner

Logotype Dagens Samhälle