F2. Automatisering – att driva förändringen

Uppemot 50 procent av det arbete som människor utför idag skulle enligt forskningen kunna automatiseras de närmaste decennierna. Hur arbetar man i praktiken för att automatisera arbetsuppgifter? Hur engagerar man medarbetarna i förändringen? Hur får man nödvändiga kompetenser att samspela i förändringsarbetet? Exempel på detta och andra råd och erfarenheter får du ta del av på det här seminariet.

Spår F. Smartare välfärd - ledning i en digital värld

Offentlig sektor står inför stora utmaningar. Vi behöver bli bättre på att använda digitaliseringens möjligheter för att möta invånarnas behov. Effektivare arbetssätt bör skapas och kostnaderna minskas. Under detta spår kommer vi att fördjupa oss i initiativ för att skapa framtidens skola, vård och omsorg. Vi kommer också höra röster från politiker och tjänstemän om hur de ser på utvecklingen och hur vi skapar en smartare välfärd.

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Medarrangörer

Logotype Västkom
Logotype Göteborgs stad
Logotype Västra Götalandsregionen
Logotype Vinnova
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotype eSam

Mediepartner

Logotype Dagens Samhälle