E2. Innovationsbarometern: Hur kan man mäta innovation i Offentlig sektor?

SKL och Vinnova kartlägger i år innovation i offentlig sektor för första gången i Sverige genom Innovationsbarometern, bl a i samarbete med Göteborgs Stad. Lyssna till exempel och lärdomar från liknande kartläggningar i våra grannländer Danmark och Norge.

Vad främjar innovation i våra verksamheter och vilka nyckeltal är viktiga att följa? Kanske blir det även en smygtitt på den mätning som finns ute hos myndigheter och offentliga arbetsställen just nu. SKL och Vinnova kartlägger i år innovation i offentlig sektor för första gången i Sverige genom Innovationsbarometern, bland annat i samarbete med Göteborgs Stad. Lyssna till exempel och lärdomar från likande kartläggningar i våra grannländer Danmark och Norge. Vad främjar innovation i våra verksamheter och vilka nyckeltal är viktiga att följa? Kanske blir det även en smygtitt på den mätning som finns ute hos myndigheter och offentliga arbetsställen just nu.

Innovationsbarometern

Passa på att självskatta din egen arbetsplats under seminariet den 24 maj 14:00-14:45:

G3. Innovationsbarometern: Främjas eller hämmas innovation på din arbetsplats?

Spår E. Det offentliga rummet

Människors vanor, beteenden och förväntningar förändras i en digital värld och det påverkar offentlig verksamhet. Invånare, föreningar, företag, akademi, med flera kan bli medskapare till offentlig service. Här visar vi goda exempel som gjorts, men fördjupar oss också i modeller om hur vi på bästa sätt kan dra nytta av våra olikheter när vi strävar åt samma mål.

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Medarrangörer

Logotype Västkom
Logotype Göteborgs stad
Logotype Västra Götalandsregionen
Logotype Vinnova
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotype eSam

Mediepartner

Logotype Dagens Samhälle