E1. IRIS – EU-projekt testar framtidens digitala möjligheter för stadsutveckling'

I den globala konkurrensen om tillväxt och investeringar, är städernas attraktivitet som miljöer för lärande, innovation och affärsverksamhet viktiga parametrar för framgång och god livskvalité. Därför måste städerna erbjuda lösningar för att öka resurseffektiviteten genom åtgärder som riktar sig mot energisystem, rörlighet och luftkvalitet. Genom digitaliseringens möjligheter finns stora förväntningar som IRIS- projektet kommer att adressera.

Hus på en ö

IRIS är ett EU-projekt inom Horizon2020 och har totalt 43 parter i åtta europeiska länder. Utrecht stad i Holland är projektägare, Göteborg och Nice, Frankrike, är parterstäder.

Städerna kallas för Lighthouse städer då de ska föregå som goda exempel för andra städer och aktörer att lära sig av. Göteborgs stad och Johanneberg Science Park deltar med sju övriga aktörer i Göteborg för att utveckla lösningar inom digitalisering, delande av öppna data mellan städer, medborgengagemang, energi- och mobilitetslösningar.

Om EU-projektet IRIS, Johanneberg Science Park

Spår E. Det offentliga rummet

Människors vanor, beteenden och förväntningar förändras i en digital värld och det påverkar offentlig verksamhet. Invånare, föreningar, företag, akademi, med flera kan bli medskapare till offentlig service. Här visar vi goda exempel som gjorts, men fördjupar oss också i modeller om hur vi på bästa sätt kan dra nytta av våra olikheter när vi strävar åt samma mål.

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Medarrangörer

Logotype Västkom
Logotype Göteborgs stad
Logotype Västra Götalandsregionen
Logotype Vinnova
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotype eSam

Mediepartner

Logotype Dagens Samhälle