D1. Det offentliga Sveriges digitalisering – från karta till verkstad

Vilka gemensamma utmaningar och behov finns inom stat, kommun och landsting? Vilka utvecklingsaktiviteter pågår och vad behöver vi göra tillsammans för att bidra till stärkt helhetsperspektiv och större samhällsnytta?

På seminariet berättar eSam om arbetet med att stärka koncernperspektivet i översiktskartan, samt om prioriteringar och arbetssätt för att ta fram en gemensam färdplan för det gemensamma digitaliseringsarbetet. Ett arbete som behövs för att vi ska kunna använda våra gemensamma resurser på ett smartare sätt och tillsammans göra skillnad för dem vi finns till för. På riktigt.

Spår D. Grundläggande förutsättning för digital utveckling

Invånarna förväntar sig ett samspel inom offentlig sektor. Invånaren vill slippa koordinera sina uppgifter mellan olika instanser. En uppgift, en gång, det ska räcka! Utveckling behöver ske av grundläggande digitala förutsättningar. Under detta spår visar vi lösningar och pågående arbeten inom arkitektur, juridik och interoperabilitet.

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Medarrangörer

Logotype Västkom
Logotype Göteborgs stad
Logotype Västra Götalandsregionen
Logotype Vinnova
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotype eSam

Mediepartner

Logotype Dagens Samhälle