7. Verksamhetsutveckling 3.0 för jurister inom digital förvaltning

En nätverksdag för jurister vid myndigheter, kommuner och landsting. Denna dag är ett måste för dig som arbetar med juridiska frågor för att utveckla och införa digitala tjänster och vill samverka för att återanvända redan införda lösningar i stället för att uppfinna hjulet på nytt. Även du som inte arbetar vid en myndighet som ingår i eSam är välkommen.

Arrangörer: eSam

 1. Presentation av aktuella frågor inom eSams juridiska arbete
 2. Juridiska vägledningar för digitalt i första hand och för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen – en överflygning av området
 3. Seminarier och fördjupande diskussioner kring centrala frågor

Handlingsoffentlighet och eget utrymme för användare, företag och myndigheter – vilket skydd kan ges inom ramen för gällande rätt?

 • Presentation av handlingsoffentlighet i digitala tjänster
 • Presentation av eget utrymme enligt uttalanden i lagmotiv
 • Utrymme för individ eller företag och ett eller flera utrymmen?
 • Paneldiskussion utifrån några konkreta projekt och eSams rättsliga uttalande om eget utrymme

Vidareförmedlingstjänster och återanvändning av uppgifter – kan regeringens förvaltningspolitiska mål uppnås?

 • Presentation av SSBTEK och SSBTGU och de möjligheter som finns att ta tillvara dessa lösningar
 • Presentation av erfarenheter från Serverat och indextjänster för Mina sidor där användares samlade engagemang kan visas - Paneldiskussion utifrån ett förenklingsperspektiv

Inkommande handlingar enligt en ny förvaltningslag – en bristfällig reglering måste hanteras

 • Presentation av den nya regleringen och eSams rättsliga uttalande om inkommande handlingar
 • Diskussion kring vissa konkreta exempel där den nya regleringen inte ger några svar

E-legitimering och e-underskrifter – ett område under utveckling

 • Presentation och diskussion i samverkan med e-legnämnden
 • Presentation av bevisvärde och bevisprövning enligt HD:s dom
 • Missbruk av urkund och andra brott i e-legitimationens värld
 • Dokumenthantering
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Medarrangörer

Logotype Västkom
Logotype Göteborgs stad
Logotype Västra Götalandsregionen
Logotype Vinnova
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotype eSam

Mediepartner

Logotype Dagens Samhälle