6. Informationssäkerhet i samverkan

Nätverksdagen för dig som arbetar med och vill samverka om informationssäkerhet inom stat, kommun och landsting.

Arrangörer: eSam

Dagen inleds med en presentation om aktuella frågor inom säkerhetsområdet för eSam, NIS- och KIS-nätverket. eSam består av 24 myndigheter och SKL, NIS är landstingens och KIS är kommunernas nätverk för informationssäkerhet.

Säkerhetsområdet får allt högre aktualitet och vi kommer att diskutera viktiga säkerhetsfrågor och hur vi kan arbeta mer gemensamt och dra nytta av varandra. Hur gör vi exempelvis riskanalys och informationsklassning på ett likartat sätt som säkerställer säkerheten och underlättar informationsutbytet?

I den snabba utvecklingen med digitaliseringen - hur säkerställer vi att säkerhet och juridik finns med redan från början, hur planerar och organiserar vi för detta?

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Medarrangörer

Logotype Västkom
Logotype Göteborgs stad
Logotype Västra Götalandsregionen
Logotype Vinnova
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotype eSam

Mediepartner

Logotype Dagens Samhälle