4. Nätverksdag och workshop om regeringsuppdragen Digitalt Först

Utvecklingsmyndigheterna för Digital först-uppdragen träffas för erfarenhetsutbyte och workshop för uppdragen.

Arrangörer: Regeringskansliet och utvecklingsmyndigheterna

Slutet, endast för inbjudna gäster

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Medarrangörer

Logotype Västkom
Logotype Göteborgs stad
Logotype Västra Götalandsregionen
Logotype Vinnova
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotype eSam

Mediepartner

Logotype Dagens Samhälle