12. Framtidens samhälle – med stöd av artificiell intelligens

Artificiell intelligens innebär stora möjligheter för ett land som Sverige. Vi har mycket goda förutsättningar i form av en digitalt kompetent befolkning, ett innovativt näringslivsklimat och många start-ups. Samtidigt ser vi stora utmaningar i att klara välfärden.

Med en förändrad demografi, nya arbeten och arbetssätt och många nya svenskar behöver en diskussion om framtidens samhälle föras, där AI radikalt kommer att omforma både arbetsmarknad, utbildning och service till medborgarna.

Här fokuserar vi på förutsättningar och drivkrafter för AI i offentlig sektor på ett olika nivåer:

  • Allmän orientering – vad är AI och hur kan det användas inom olika områden?
  • Möjligheter med AI för Sverige som nation – med utgångspunkt i Vinnovas regeringsuppdrag och den kartläggning som gjorts inom offentlig sektor
  • Omvärldsutblick – hur gör andra, nationellt och internationellt?
  • Drivkrafter bakom AI
  • Fallgropar med AI
  • Att starta ett AI-projekt – men hur?
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Medarrangörer

Logotype Västkom
Logotype Göteborgs stad
Logotype Västra Götalandsregionen
Logotype Vinnova
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotype eSam

Mediepartner

Logotype Dagens Samhälle