10. Digitalisering av socialt arbete

Vi börjar arbetet och diskussionerna i med en kartläggning av vad som pågår i kommunerna. Sen jobbar vi vidare med den och ser var vi kan hitta samarbeten och synergi-effekter. Finns det svarta hål? Dagen kommer att blandas med aktiviteter: workshops, talare, diskussioner.

Arrangörer: Socialstyrelsen Helsingborgs stad med flera

När du anmäler dig till träffen kommer du att få uppdraget att ta reda på vilka digitaliseringsprojekt och tjänster som finns i din kommun. Detta skickas in så att vi har en första bild klar för oss när vi kommer till träffen.

Agenda

10:30–11:00

Kalle Pettersson berättar om nätverket och den avsiktsförklaring som togs på mötet i samband med den nationella konferensen om digitalisering av socialt arbete i Helsingborg den 16 mars 2018.

11–12

Evamaria Nerell presenterar den kartläggning som alla mötesdeltagare har bidragit med och vi kompletterar. Diskussion om kluster och sam-arbeten.

12-13

Gemensam lunch

13-14:30

Workshop: i grupperna som kom fram på fm jobbar vi med vad som förenar och vad som är skillnader. Finns det någon som jobbar med de svarta hålen?

14:30–15

Fika

15-16

Sammanfattning av dagens arbete. Hur vår karta ut nu? Hur ska vi jobba vidare? När är nästa träff?

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Medarrangörer

Logotype Västkom
Logotype Göteborgs stad
Logotype Västra Götalandsregionen
Logotype Vinnova
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotype eSam

Mediepartner

Logotype Dagens Samhälle