1. Medarbetardriven innovation – hur gör vi?

Många kommuner, landsting, regioner och statliga verksamheter arbetar idag med olika former av idéslussar, innovationsslussar eller liknande där syftet är att inspirera, identifiera och förädla medarbetarnas idéer på vägen till förverkligande. Nätverksdagen syftar till erfarenhetsutbyte mellan de som idag arbetar med och inspiration för de som är nyfikna eller till och med är på väg att starta sådan verksamhet.

Vi inleder med en öppen del prel kl 10-15.00 inkl lunch och e.m. fika. och sedan en sluten del för de 12 Vinnovafinansierade projekten ”Idéslussar i kommuner” kl. 15-17.

Arrangörer: Vinnova

Medarbetardriven innovation – hur gör vi? – inbjudan till nätverksdag 23 maj 2018 i Göteborg (PDF, nytt fönster)

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Medarrangörer

Logotype Västkom
Logotype Göteborgs stad
Logotype Västra Götalandsregionen
Logotype Vinnova
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotype eSam

Mediepartner

Logotype Dagens Samhälle