Nätverksdag

På nätverksdagen finns flera nätverk att välja mellan.

De olika nätverksvalen publiceras löpande. Du som anmält dig till nätverksdagen innan alla alternativ publiceras, kommer att få ett mejl när samtliga alternativ är publicerade och då få möjlighet att välja.

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Medarrangörer

Logotype Västkom
Logotype Göteborgs stad
Logotype Västra Götalandsregionen
Logotype Vinnova
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotype eSam

Mediepartner

Logotype Dagens Samhälle