Tillsammans för en smartare välfärd.

Jenny Birkestad, chef för avdelningen för digitalisering, SKL, Ann-Sofi Lodin, regiondirektör, Västra Götalandsregionen och Eva Hessman, stadsdirektör Göteborgs Stad.

Ann-Sofi Lodin

Ann-Sofi Lodin, talare på Offentliga Rummet

Regiondirektör Västra Götalandsregionen.

Till presentation

Jenny Birkestad

Jenny Birkestad, talare på Offentliga Rummet

Chef avdelningen för Digitalisering på Sveriges Kommuner och Landsting.

Till presentation

Eva Hessman

Eva Hessman talar på Offentliga Rummet

Eva Hessman är stadsdirektör i Göteborgs Stad.

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Medarrangörer

Logotype Västkom
Logotype Göteborgs stad
Logotype Västra Götalandsregionen
Logotype Vinnova
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotype eSam

Mediepartner

Logotype Dagens Samhälle