Program Offentliga Rummet

Konferensen äger rum i Göteborg på Svenska Mässan, den 23 - 25 maj 2018.

Visar programpunkter filtrerat på:
Medverkande
  • Malin Annergård

torsdag 24 maj

  • 11:55 - 12:40
    • F2. Automatisering – att driva förändringen

      Uppemot 50 procent av det arbete som människor utför idag skulle enligt forskningen kunna automatiseras de närmaste decennierna. Hur arbetar man i praktiken för att automatisera arbetsuppgifter? Hur engagerar man medarbetarna i förändringen? Hur får man nödvändiga kompetenser att samspela i förändringsarbetet? Exempel på detta och andra råd och erfarenheter får du ta del av på det här seminariet.

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Medarrangörer

Logotype Västkom
Logotype Göteborgs stad
Logotype Västra Götalandsregionen
Logotype Vinnova
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotype eSam

Mediepartner

Logotype Dagens Samhälle