Program Offentliga Rummet

Konferensen äger rum i Göteborg på Svenska Mässan, den 23 - 25 maj 2018.

Visar programpunkter filtrerat på:
Medverkande
  • Karin Wikgren

torsdag 24 maj

  • 11:55 - 12:40
    • F2. Automatisering – att driva förändringen

      Uppemot 50 procent av det arbete som människor utför idag skulle enligt forskningen kunna automatiseras de närmaste decennierna. Hur arbetar man i praktiken för att automatisera arbetsuppgifter? Hur engagerar man medarbetarna i förändringen? Hur får man nödvändiga kompetenser att samspela i förändringsarbetet? Exempel på detta och andra råd och erfarenheter får du ta del av på det här seminariet.

fredag 25 maj

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Medarrangörer

Logotype Västkom
Logotype Göteborgs stad
Logotype Västra Götalandsregionen
Logotype Vinnova
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotype eSam

Mediepartner

Logotype Dagens Samhälle