Program Offentliga Rummet

Konferensen äger rum i Göteborg på Svenska Mässan, den 23 - 25 maj 2018.

Visar programpunkter filtrerat på:
Medverkande
  • Jörgen Gren

Jörgen Gren

Jörgen Gren, talare på Offentliga Rummet

Jörgen Gren är kabinettsmedlem hos kommissionens vice ordförande Andrus Ansip, som ansvarar för den digitala inre marknaden.

Till presentation

torsdag 24 maj

fredag 25 maj

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Medarrangörer

Logotype Västkom
Logotype Göteborgs stad
Logotype Västra Götalandsregionen
Logotype Vinnova
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotype eSam

Mediepartner

Logotype Dagens Samhälle