Mobilapp för Offentliga Rummet

Appen är till som ett verktyg för dig som besöker Offentliga Rummet 2018 i Göteborg. Med hjälp av appen kan du bygga ditt eget program, svara på enkätfrågor, ta del av eventuella ändringar samt mycket mer. Appen finns att ladda ner på både App store och Google Play.

App från App Store

Länk till Offentliga Rummets app i Appstore

Hämta i App Store

App från Google Play

Länk till Offentliga Rummets app i Google Play
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Medarrangörer

Logotype Västkom
Logotype Göteborgs stad
Logotype Västra Götalandsregionen
Logotype Vinnova
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotype eSam

Mediepartner

Logotype Dagens Samhälle